Raporteaza episod de hatespeech

Inchide

News / Studii / Portret / Interviu / Editorial / Activitati Urmatoare

Microphone - square image 1
11 decembrie, 2017
activitati

10 decembrie: interviuri Ziua de Acţiune drepturile omului

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care sărbătoreşte anul acesta 69 de ani, este în Cartea Recordurilor ca fiind documentul tradus de cele mai multe ori din întreaga lume (peste 370 de limbi)! Vorbim deseori, la modul general, despre drepturile omului, însă ştim care sunt acestea? În consecinţă, reacţionăm când citim ştiri sau observăm în jurul nostru încălcări ale acestor drepturi? Celebrăm acele iniţiative care susţin această Declaraţie Universală? Astăzi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului şi a Zilei de Acţiune pentru drepturile omului în mediul online, e un bun prilej să reflectăm şi la aceste lucruri. Drepturile omului stau la baza societăţilor în care domneşte pacea şi la baza dezvoltării durabile a acestora.

Pe 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, echipa No Hate Speech Movement a Consiliului Europei a organizat ultima Zi de Acţiune oficială, dedicată drepturilor omului în mediul online. Alături de celelalte 43 de ţări, România a sprijinit activ diseminarea mesajelor de drepturile omului, prin intermediul campaniei No Hate Speech Romania, a Ministerului Tineretului şi Sportului şi colegilor din Comitetul Naţional de Coordonare, a voluntarilor şi susţinătorilor acestei iniţiative.

Dintre evenimentele ce au avut loc în această zi, amintim Forumul Drepturilor Tinerilor, organizat în perioada 5-10 decembrie de Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România la Bucureşti, în Complexul Studenţesc Tei şi care a reunit aproximativ 100 de tineri din ţară. Pe agendă s-a regăsit, sâmbătă, 9 decembrie, şi campania No Hate Speech Movement, sesiune pentru pregătirea căreia a contribuit şi Irina Drexler, coordonator naţional al No Hate Speech Movement în România. Din partea Comitetului Naţional de Coordonare a No Hate Speech Romania a fost implicat şi Andreeas Novacovici, care a susţinut o prezentare cu titlul “Manifestări ale discursului instigator la ură în spaţiul public. Cauze şi soluţii.”

***

În cadrul Forumului, Andreeas a realizat trei scurte interviuri:

***

Totodată, cu ocazia acestei Zile de Acţiune, Radio România Cultural ne-a invitat să luăm parte la o discuţie de aproximativ 20 de minute în cadrul emisiunii “Oraşul vorbeşte.” Campania No Hate Speech Movement şi Comitetul Naţional de Coordonare a No Hate Speech Romania a fost reprezentată de colegul nostru, Radu Răileanu, de la ActiveWatch România.

Tot cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Consiliul Europei a realizat un interviu cu o serie de activişti ai campaniei europene No Hate Speech Movement, printre care şi Irina Drexler, coordonator naţional al campaniei din România. O parte din acest interviu poate fi ascultat pe Twitter:

RO:

“Discursul instigator la ură este o formă de violenţă, iar violenţa nu este tolerată offline şi nu ar trebui tolerată online. […]

Motivaţia mea vine de la oamenii pe care i-am cunoscut aici, prin intermediul acestei campanii No Hate Speech Movement, şi vine de asemenea din faptul de a avea un spaţiu sigur pentru a dezbate astfel de lucruri şi ce se poate face, văzând ce fac alte ţări în privinţa discursului instigator la ură…

[…] O motivaţie personală vine odată cu fiecare prezentare, când o persoană vine la mine şi îmi vorbeşte şi mă întreabă mai multe despre această campanie şi cum se poate implica: în acele momente văd ceva în ochii persoanei respective, că este inspirată. […] E greu de cuantificat un astfel de lucru, sau a fi pus într-un raport – sclipirea din ochii cuiva –, însă consider că este o bună motivaţie la nivel personal de a continua această muncă, pentru că are o relevanţă pentru cei care au urechi să audă ceea ce le spui.

[…] Mi-ar plăcea ca această campanie să fie în mod oficial în şcoli; mi-ar plăcea ca manualele [“Bookmarks” şi “We C.A.N.!”] să fie în mod oficial în şcoli; mi-ar plăcea ca guvernul să aibă un grup operativ bine-conturat cu privire la discursul instigator la ură – *guvernele*, nu doar guvernul meu, ci fiecare ţară să aibă acest grup. În mod cert, nu se va întâmpla în 5 ani să avem un astfel de grup în toate cele 44 de campanii naţionale, însă mi-ar plăcea să văd câteva exemple de bună practică în câteva dintre ţări şi poate că România ar putea fi un bun loc de plecare, de ce nu? Mi-ar plăcea să văd oamenii fiind conştienţi de cum se comportă în mediul online – astfel că această discuţie s-ar putea îndrepta, de asemenea, spre Guvernarea Internetului, alfabetizare digitală şi lucruri de acest gen. Şi mi-ar plăcea ca această campanie să continue să crească de la sine: a început aici, în Strasbourg, s-a răspândit în campanii naţionale şi se poate răspândi chiar şi mai departe – luaţi pur şi simplu exemplele de bună practică ce sunt deja disponibile.”

EN:

“Hate Speech is a form of violence, and violence is not tolerated offline and it shouldn’t be tolerated online. […]

My motivation comes basically from the people that I’ve met here, through this No Hate Speech Movement, and it comes also from having a safe space to debate such issues and what can be done about it, from seeing what other countries are doing in respect to hate speech…

A personal motivation comes after each presentation, when a person comes to me and talks to me and asks more questions about this Movement and how they can get involved: then I see something in their eyes, that they are inspired. […] It’s hard to quantify this, or to put it in a report – the sparkle in the eye of somebody –, but I think this is a good motivation on a personal level to keep doing this work, because it has a relevance for those who have ears to hear what you’re saying.

[…] I would like the campaign to be officially in schools; I would like the [“Bookmarks” and “We C.A.N.!”] manuals to be officially in schools; I would like the government to have a clear taskforce on hate speech – the *governments*, not just my government, but in each country to have this. Clearly, it will not happen in 5 years to have to have this in all 44 national campaigns, but I’d like to see some good practices in some of the countries, and maybe Romania could be a good starting point, why not? I would like to see people being aware of how they behave online – so this discussion could go also into Internet governance, digital literacy and things like this. And I would like the campaign to keep growing by itself: it started here, in Strasbourg, in spread in national campaigns and it can spread even further – just take the good practices that are available already.”

Mai multe informaţii despre contextul acestei Zile de Acţiune din 10 decembrie, dedicată drepturilor omului în mediul online, puteţi citi pe site-ul nostru, aici.

Pentru mai multe informaţii şi noutăţi cu privire la activitatea No Hate Speech Romania, vă invităm să ne vizitaţi pagina de Facebook No Hate Speech Romania şi contul de Twitter @NoHateSpeechRo.

I.D.