Raporteaza episod de hatespeech

Inchide

News / Studii / Portret / Interviu / Editorial / Activitati Urmatoare

VISINIU - Fara ura - 461x461
26 iunie, 2017
activitati

Bucureşti, 28-30 iunie: întâlnire de amploare a No Hate Speech Movement

[Română]

 Bucureştiul va găzdui o întâlnire internaţională de mare amploare

a activiştilor de tineret şi experţilor „No Hate Speech Movement”

 

Între 28-30 iunie 2017, Consiliul Europei, în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi alături de Comitetul Naţional de Coordonare a campaniei No Hate Speech Movement în România, vor găzdui a cincea şi ultima întâlnire anuală de coordonare a 70 de activişti, coordonatori naţionali, consultanţi şi experţi ai campaniei, la Hotel Ramada Majestic, Calea Victoriei 38-40, sector 1, Bucureşti, România.

COE-Logo-QuadriNo Hate Speech Movement este o campanie de tineret a Consiliului Europei, concepută pentru a aduce în discuţie şi a combate discursul instigator la ură prin mobilizarea tinerilor să ia cuvântul în mediul online, promovând drepturile omului şi democraţia, precum şi prin reducerea nivelului de acceptare a acestui tip de limbaj folosit – prin educaţie, prin raportare sau denunţare şi prin alegerea conştientă de a nu-l mai utiliza.

Campania de tineret este implementată de 80 de activişti online şi 44 de campanii naţionale din toată Europa, din Canada, Mexic şi Maroc. Împreună, aceştia lucrează în propriile ţări urmărind acelaşi scop şi cooperează în iniţiative regionale şi internaţionale, cu sprijinul ministerelor de tineret, precum şi cu alte instituţii publice şi organizaţii de drepturile omului.

70 de activişti şi coordonatori naţionali ai campaniei, consultanţi şi experţi se vor reuni la Bucureşti pentru a întări coordonarea şi impactul campaniei la nivel european şi naţional, prin integrarea noilor unelte şi bune practici, sporindu-le vizibilitatea. Împreună, aceştia vor identifica oportunităţi de a consolida educaţia pentru drepturile omului şi valori democratice, prin utilizarea noului manual „We CAN!” şi a manualului „Bookmarks”, vor planifica Zilele de Acţiune din 2017 şi vor pregăti evaluarea campaniei pentru perioada 2016-2017.

Reprezentanţi ai Consiliului Europei şi ai Ministerului Tineretului şi Sportului din România vor lua cuvântul în deschiderea întâlnirii de lucru miercuri, 28 iunie 2017, începând cu ora 9:00.

logo MTS v 5

A cincea întâlnire anuală de coordonare, din Bucureşti, este de o importanţă strategică specială pentru campania de tineret No Hate Speech Movement a Consiliului Europei, întrucât implementarea acesteia, în forma actuală susţinută prin Departamentul de Tineret, va lua sfârşit în decembrie 2017. Un nou plan se conturează în această perioadă pentru continuarea, la nivelul Consiliului Europei, a lucrului cu privire la discursul instigator la ură, construind pe moştenirea campaniei de tineret.

Puteţi urmări principalele puncte discutate şi principalele rezultate ale evenimentului online: pe Facebook (No Hate Speech Movement şi No Hate Speech Romania), pe Twitter (No Hate Speech Movement şi No Hate Speech Romania, sub hashtag-ul #NoHateSpeech) şi pe platforma campaniei (No Hate Speech Movement şi No Hate Speech Romania).

No-Hate-Speech-Movement - in Romania -_350x150px

Pentru mai multe detalii, puteţi contact direct pe:

D-na Irina DREXLER

Coordonator naţional al No Hate Speech Movement în România

irina.drexler@patrir.ro

+40 740 900 015

Dl. Menno ETTEMA

Coordonator european al No Hate Speech Movement din partea Consiliului Europei

Menno.ETTEMA@coe.int


[Engleză]

Bucharest to host major international meeting

of ‘No Hate Speech Movement’ youth campaigners and experts

 

Between 28-30 June 2017, the Council of Europe, in cooperation with the Ministry of Youth and Sports of Romania and the National Campaign Committee of the No Hate Speech Movement in Romania will host the 5th and last annual coordination meeting of 70 activists, national coordinators, consultants and experts of the No Hate Speech Movement, at Ramada Majestic Hotel, Calea Victoriei 38-40, 1st district, Bucharest, Romania.

The No Hate Speech Movement is a Council of Europe youth campaign to address and combat hate speech by mobilizing young people to speak up for human rights and democracy online, and to reduce the level of acceptance of hate speech – through education and by reporting it, denouncing it and choosing not to use it.

The Youth campaign is implemented by 80 online activists and 44 national campaigns across Europe, Canada, Mexico and Morocco. Together they work towards the same goal in their respective countries, and are cooperating in regional and international initiatives, with the support of their respective Ministries of Youth Affairs, other public institutions, and human rights organisations.

70 activists and national campaign coordinators, consultants and experts will convene in Bucharest to strengthen the coordination and impact of the campaign at European and national level, integrating new tools, good practices and strengthening their visibility. Together they will identify opportunities to strengthen education for human rights and democratic values using of the new manual ‘We CAN!’ and ‘Bookmarks’. Plan the Action Days for 2017 and prepare the evaluation of the campaign 2016-2017.

Representatives of the Council of Europe and of the Ministry of Youth and Sports in Romania will open the meeting on Wednesday, 28 June 2017, at 9:00 AM.

The 5th annual coordination meeting in Bucharest is of special strategic importance for the No Hate Speech Movement Youth campaign of the Council of Europe, as the campaign’s implementation, in the current form carried out by the Youth Department, will end in December 2017. A new plan is being drafted for the continuation of work on Hate Speech by the Council of Europe building on the legacy of the Youth campaign.

You can follow the highlights and main outcomes of the event online: on Facebook (No Hate Speech Movement and No Hate Speech Romania), on Twitter (No Hate Speech Movement and No Hate Speech Romania, under the hashtag #NoHateSpeech) and on the campaign platform (No Hate Speech Movement and No Hate Speech Romania).

For more information, you may contact directly:

Ms. Irina DREXLER

National coordinator of the No Hate Speech Movement in Romania

irina.drexler@patrir.ro

+40 740 900 015

Mr. Menno ETTEMA

European coordinator of the No Hate Speech Movement on behalf of the Council of Europe

menno.ettema@coe.int

I.D.