Raporteaza episod de hatespeech

Inchide

Termeni si conditii

 1. Domeniu 

1.1 Termenii și condițiile descrise mai jos sunt asociați website-ului nohatespeech.ro (denumit în continuare „Site-ul”). Utilizarea acestui Site de către orice persoană/instituție care vizualizează, comentează, încarcă, se autentifică sau distribuie conținut de orice tip implică acceptarea acestor termeni și condiții.

1.2 Deținătorii acestui Site pot aduce oricând amendamente acestor Termeni și condiții fără o notificare prealabilă în acest sens. Orice modificare adusă va fi făcută vizibilă printr-o notă de subsol. Dacă Utilizatorii continuă să acceseze și să utilizeze Site-ul după amendarea acestor Termeni și condiții, se consideră că Utilizatorul a acceptat în prealabil amendarea acestora.

 1. Utilizarea Site-ului

2.1 Utilizarea acestui Site este strict pentru uz personal.

2.2 Utilizatorii au luat la cunoștință și sunt de acord cu faptul că Deținătorii acestui Site pot verifica în orice moment conținutul postat sau transmis de Utilizator.

2.3 Deținătorii acestui Site au dreptul (dar nu și obligația) de a revizui, edita, limita sau refuza conținutul postat sau transmis de Utilizator și/sau de a limita și/sau refuza accesul Utilizatorului la website. Deținătorii acestui Site vor avea dreptul de a înlătura orice conținut provenit de la Utilizator ce nu respectă Termenii și condițiile și/sau este catalogat drept inacceptabil.

2.4 Deținătorii acestui Site pot cere Utilizatorilor să furnizeze informații suplimentare pentru a verifica Datele Personale și/sau Conținutul postat de Utilizator pe Site. Pe baza acestor informații suplimentare, Deținătorii acestui Site pot decide editarea sau ștergerea Datelor Personale și/sau Conținutul postat de Utilizator și/sau suspendarea sau ștergerea Contului de Utilizator aferent Site-ului.

2.5 Deținătorii Site-ului pot suspenda sau închide Conturile de Utilizator în cazul nerespectării Termenilor și condițiilor.

2.6 Deținătorii acestui Site pot dezvălui Date Personale și/sau Conținutul postat de Utilizator către terți în cazul în care consideră, de bună credință, că nu aduce prejudicii Utilizatorului.

2.7 Utilizarea acestui Site nu poate:

a. Include software precum viruși care pot dăuna sau șterge informații de pe calculatoarele Deținătorilor Site-ului, Utilizatorilor sau terților, sau care pot face aceste informații inaccesibile.

b. Ocoli măsuri de siguranță tehnică ale sistemelor calculatoarelor Deținătorilor acestui Site sau terților.

c. Implica utilizarea nerezonabilă sau disproporționată a infrastructurii sistemelor calculatoarelor Deținătorilor acestui Site sau terților, care să împiedice funcționalitatea Site-ului.

d. Constitui publicitate neautorizată și nesolicitată, junk, spam, bulk e-mail, scam și/sau phishing.

e. Încălca Drepturile de Proprietate Intelectuală ale oricărui terț, drepturile de privacy sau orice alte drepturi.

f. Include pornografie virtuală sau violență.

g. Include prejudicii de orice fel aduse minorilor.

h. Promova sau oferi instrucțiuni sau informații despre angajarea în activități ilicite, promovarea oricăror forme de violență, implica săvârșirea de activități ilegale.

i. Incita la, promova, justifica sau disemina ură bazată pe criterii rasiale, xenofobie, antisemitism sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, incluzând, dar fără a se limita la: intoleranță exprimată prin naționalism sau etnocentrism agresiv, discriminare și ostilitate împotriva minorităților, imigranților sau persoanelor provenind din familii de imigranți sau orice altă formă de discriminare și ostilitate care este în contradicție cu drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

j. Implica orice activități ilegale sau activități care contravin bunurilor moravuri sau ordinii publice.

k. Implica informații false sau care induc în eroare.

l. Implica hărțuirea sau urmărirea altor Utilizatori.

2.8 Utilizarea acestui Site se face pe propria răspundere a Utilizatorilor. Utilizatorii sunt responsabili de respectarea cerințelor tehnice și de funcționalitate, precum și de utilizarea facilităților de comunicare electronică necesare pentru accesarea și utilizarea Site-ului.

2.9 Utilizatorii au luat la cunoștință și sunt de acord cu utilizarea și de către alți utilizatori ai Site-ului a Conținutului postat de aceștia pe Site. Deținătorii acestui Site nu pot garanta că alți Utilizatori vor respecta acești Termeni și condiții, deși acest lucru va fi încurajat și se va încerca monitorizarea sa.

2.10 Site-ul poate conține informații care derivă și/sau fac referire la site-uri sau servicii ale terților (de exemplu prin hyperlink-uri, bannere sau butoane), cum este cazul raporturilor Hate Speech Watch. Termenii și condițiile terților se pot aplica acestor site-uri și servicii. Deținătorii acestui Site nu sunt în măsură să controleze informațiile și conținutul acestor site-uri și servicii ale terților și nu își asumă responsabilitatea pentru acestea. 

 1. Contul

3.1. Pentru a putea utiliza în mod optim Site-ul, Utilizatorii trebuie să își creeze un Cont, așa cum este descris pe Site. Prin intermediul Contului, Utilizatorii pot amenda, actualiza și/sau șterge Profilurile proprii. Utilizatorii sunt responsabili de păstrarea confidențialității Datelor lor de acces. Utilizatorii sunt responsabili pentru felul în care este utilizat Site-ul prin intermediul Conturilor personale. De îndată ce Utilizatorii iau la cunoștință sau au motive de a crede că persoane neautorizate le-au accesat Contul, Utilizatorii trebuie să informeze Deținătorii Site-ului, fără a neglija obligația ce le revine de a lua măsuri imediate ei înșiși, precum schimbarea parolei Contului personal.

3.2. Utilizatorii nu vor ceda drepturile de utilizare a Conturilor Personale către terți.

3.3. Utilizatorii trebuie să fi împlinit cel puțin vârsta de 14 ani în momentul deschiderii unui Cont Personal pe Site.

3.4. Utilizatorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani trebuie să accepte condiții suplimentare la deschiderea unui Cont Personal pe Site.

3.5. Utilizatorii își pot deschide un Cont Personal urmând instrucțiunile de pe Site. Utilizatorii își pot deschide un Cont Personal doar dacă sunt persoane, nu și organizații/instituții. Utilizatorii pot înregistra Conturi Personale ale organizațiilor lor respectând indicațiile de pe Site.

 1. Drepturile de Proprietate Intelectuală 

4.1 Utilizatorii iau la cunoștință și acceptă că nu vor dobândi nici un drept asupra Site-ului, cu excepția drepturilor descrise în mod explicit prin acești Termeni și condiții.

4.2 Utilizatorilor nu le este permisă transferarea drepturilor proprii de utilizare a Site-ului sau punerea la dispoziție a acestora către terți.

4.3 Utilizatorii rămân deținătorii Drepturilor de Proprietate Intelectuală în ceea ce privește Conținutul pe care îl postează pe Site. Utilizatorii acordă Deținătorilor acestui Site, pe o perioadă de timp nedeterminată, licența de a utiliza Conținutul postat de Utilizator pentru scopurile campaniei No Hate Speech, așa cum este descris pe Site. Alte întrebuințări ale Conținutului Utilizatorilor va necesita consimțământul prealabil al Utilizatorului căruia îi aparține.

4.4 Utilizatorii înșiși pot controla ce Conținut postat de aceștia pe Site (incluzând poze și videoclipuri) poate deveni vizibil publicului larg.

4.5 Utilizatorii iau la cunoștință faptul că orice Conținut postat pe Site poate deveni accesibil în mod public.

4.6 Licența menționată expiră în momentul în care Utilizatorii își șterg Conținutul postat sau își închid Conturile Personale, excepție făcând cazurile în care Utilizatorii au distribuit Conținutul către alți Utilizatori, iar aceștia nu l-au șters. Conținutul postat de Utilizatori este șters într-o manieră similară golirii folder-ului Recycle Bin de pe un calculator. Utilizatorii iau la cunoștință faptul că orice Conținut șters poate fi păstrat în memoria cache și/sau în copiile de siguranță, accesibile doar Deținătorilor acestui site.

 1. Moderarea

5.1 Pentru a facilita funcționalitatea comunității online, Deținătorii acestui Site operează cu Moderatori online, persoane care au drepturi și responsabilități speciale pe Site.

5.2 Moderatorii acționează în baza acestor Termeni și condiții și pot, în funcție de instrucțiunile primite de la Deținătorii acestui Site, întreprinde orice acțiuni sau exercita orice puteri atribuite de aceștia prin acești Termeni și condiții.

 1. Intreruperile

6.1 Deținătorii acestui Site nu garantează că Site-ul nu va avea erori sau că va fi funcțional și actualizat în orice moment. Deținătorii acestui Site nu sunt pasibili de sancțiuni din partea Utilizatorilor pentru orice prejudiciu, pierdere de date sau costuri rezultate din orice astfel de împrejurări.

6.2 Deținătorii acestui Site au libertatea de a schimba și/sau actualiza Site-ul și de a înlocui design-ul și dispunerea oricăror funcționalități ale Site-ului fără o notificare prealabilă și fără a fi obligat să plătească vreo despăgubire Utilizatorilor.

6.3 Deținătorii acestui Site au dreptul, în cazuri de forță majoră, pentru mentenanță sau alte cazuri similare, de a scoate temporar din funcțiune Site-ul și/sau de a reduce utilizarea acestuia fără notificare prealabilă și fără a fi obligați să plătească vreo despăgubire Utilizatorilor. Forța majoră include – dar nu este limitată la – blocade ale clădirilor sau împrejurimilor, greve, revolte, război, atacuri teroriste, epidemii, întârzieri ale transportului, cutremure, incendii, furtuni, inundații, întârzieri în livrarea, către Deținătorii Site-ului, de bunuri sau servicii comandate de la terți, restricții regulamentare, legale, guvernamentale.

6.4 Deținătorii acestui Site nu garantează că orice Termeni și condiții ale terților, aplicabili serviciilor sau software-elor – incluzând, dar fără a fi limitat la Termenii și condițiile impuși de Apple și Google –, permit utilizarea și/sau interacțiunea cu Site-ul.

 1. Limitarea răspunderii

7.1 Utilizatorii răspund de modalitatea în care utilizează Site-ul, incluzând, dar fără a fi limitat la modul în care își folosesc Conturile Personale și/sau Profilurile. Utilizatorii garantează și absolvă de răspundere Deținătorii acestui Site de orice și toate revendicările făcute de terți în raport cu sau rezultând din utilizarea Site-ului.

7.2 Deținătorii acestui Site nu își asumă răspunderea pentru nici un prejudiciu rezultat din accesul neautorizat sau utilizarea necorespunzătoare a Site-ului de către Utilizatori sau terți.

7.3 Răspunderea Deținătorilor acestui Site pentru prejudicii ce rezultă din sau în conexiune cu Acceptarea acestor Termeni și condiții, incluzând, dar fără a se limita la pierderea profitului, pierderea afacerii, pierderea economiilor anticipate sau orice alte pierderi financiare sau prejudicii asupra reputației sau beneficiilor sau alte prejudicii incidentale, indirecte, punitive sau de orice alt fel, independent de oferirea unei notificări de către Utilizatori către Deținătorilor acestui Site, precum potențiale răni, pierderi sau prejudicii, este exclusă.

 1. Încetarea Acordului și despăgubiri

8.1 Utilizatorii pot întrerupe Acordul în orice moment prin încetarea utilizării Site-ului și/sau prin închiderea Conturilor Personale.

8.2 Deținătorii acestui Site pot închide un Cont pentru nerespectarea acestor Termeni și condiții.

 1. Terți

 Deținătorii acestui Site își rezervă dreptul de a comisiona furnizorii de servicii și agenții autorizați ai acestora pentru a întreprinde orice acțiune atribuită Deținătorilor acestui Site, cu respectarea acestor Termeni și condiții.

 1. Contact

 Orice corespondență și comunicare între Utilizatori și Deținătorii acestui Site poate avea loc în limba română și/sau engleză. Deținătorii acestui Site pot fi contactați prin intermediul datelor de contact furnizate, puse la dispoziție pe Site.

 1. Soluționarea conflictelor și legile aplicabile 

11.1 Acești Termeni și condiții, Acordul și utilizarea Site-ului se supun legilor aplicabile pe teritorul României.

11.2 În cazul în care apar controverse, dispute sau reclamații ca urmare a sau în raport cu acești Termeni și condiții, cu Acordul și/sau cu utilizarea Site-ului, Utilizatorul și Deținătorii acestui Site vor încerca să soluționeze conflictul pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, se vor urma procedurile legale în vigoare.

 1. Alte prevederi

12.1 Dacă oricare dintre clauzele acestor Termeni și condiții va fi (parțial) nulă sau neexecutorie, celelalte clauze ale acestor Termeni și condiții vor rămâne în vigoare. În astfel de cazuri, Deținătorii acestui Site vor înlocui clauzele nule sau neexecutorii cu altele noi.

12.2 Toate clauzele care sunt menite a continua după încetarea Acordului, încluzând, dar fără a fi limitate la toate garanțiile și obligațiile de despăgubire, vor fi în vigoare după încetarea Acordului.

12.3 Acești Termeni și condiții au fost redactați în limba română. În caz de dispută în instanță, versiunea în limba română a acestor Termeni și condiții va prevala.